Ευχαριστούμε την εταιρία Datalabs για την χορηγία 20 υποτροφιών στα μέλη του αδέσποτου πλανήτη αξίας 3500€


Ευχαριστούμε τους κύριο Βέγκο Στέλιο, Σκαπέρδα Θωμά, Τάκη Σουγιά και Μπάμπη Πορφίδα για την βοήθειά τους στο πέρασμα φράχτη στον καινούριο χώρο του Αδέσποτου Πλανήτη


Ευχαριστούμε για την χρηματική δωρεά του στον Αδέσποτο πλανήτη τον κύριο Χρίστο Τζοβάνη.